Naše produkty Profil Pro dlužníky

Profil M.B.A. Finance

Společnost M.B.A. Finance (člen skupiny M.B.A. EMPIRE) je přední společnost poskytující poradenství v oblastech řizení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) a řízení kreditních rizik (Credit Risk Management) v České republice.


Našimi klienty jsou přední společnosti z řad bank, pojišťoven, mobilních operátorů, dodavatelů energií, státního a komunálního sektoru aj. Těmto společnostem pomáháme zvyšovat zisky a snižovat náklady. Zaměřujeme se u nich na získávání nových a udržování stávajících zákazníků, hledáme cesty ke generování vyšších příjmů z jednoho zákazníka a pomáháme optimalizovat finanční toky precizním řízením rizik.


Na českém trhu M.B.A. Finance působí od roku 2005, sídlo je v Praze a hlavní operační centrum je umístěno v Jeseníku. Jsme součástí mezinárodní skupiny M.B.A. EMPIRE Ldt. se sídlem v Londýně, která působí v regionech střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko), v Rusku a postsovětských zemích (Ukrajina, Kazachstán) a v Asii (Čína, Indie).


www.mbaempire.com

Kariéra

Jsme mladá a dynamická společnost a hledáme do našich řad odborníky jednotlivých profesí, kteří sdílí nadšení pro týmovou práci.

Podrobnosti...
© M.B.A. Finance s.r.o., 2010