CRM řešení

CRM řešení

VAŠE PERLY = ŘEŠENÍ ZVYŠUJÍCÍ PRODEJ

Poskytujeme specializované služby Řízení vztahů se zákazníky a Řízení kreditních rizik CRM – od analýz procesů, přes správu zákazníků až po realizaci direct marketingových aktivit (direct-mail, call-center, e-mailing, osobní návštěvy). Zajišťujeme specializovaná CRM řešení pro získávání nových zákazníků, růst tržeb u stávajících zákazníků (up sell, cross sell) a na zvýšení jejich loajality, udržení „zákazníků na odchodu“ a znovu získání již „ztracených“ zákazníků.

Definujeme obchodní a marketingovou strategii projektů, využíváme účinné kanály komunikace (internet, korespondence, call-centrum, osobní kontakt…) a oslovujeme zákazníky napřímo (aktivní/pasivní kontakt, dohledávání potencionálních a nekontaktních zákazníků…). Konkrétní produkt vždy „šijeme klientovi na míru“, tj. mohou být využity jen některé naše dílčí služby nebo komplexní full-servisové řešení.

„Našim klientům poskytujeme řešení, která fungují a zvyšují sales.“

ODHALUJEME, KDO JSOU VAŠI ZÁKAZNÍCI

Data o zákaznících našich klientů doplňujeme o další informace a analyzujeme v námi vytvořeném systému geodatamainingu. Spojujeme zákaznická data s velkým množstvím statistických údajů. Tak lépe pochopíme chování i postoje zákazníků a identifikujeme je v lokalitě, ve které žijí. 

Vytváříme unikátní prostorové segmentace, které využíváme pro úspěšnou a efektivní komunikaci.

ZÍSKÁVÁME NOVÉ ZÁKAZNÍKY

Pomocí segmentace najdeme perspektivní zákazníky a určíme jejich potenciál. Definujeme pro ně nejúčinnější motivaci a oslovíme je tou nejvhodnější formou. V následné péči u zákazníků posilujeme vztah ke značce.

ZVYŠUJEME HODNOTU VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH LOAJALITU

Pro cross sell a up sell kampaně vytváříme optimalizované segmenty, které odhalí, kde a jak efektivně najít a oslovit potenciálního klienta. To nám garantuje vyšší úspěšnost prodejů oproti plošnému oslovení.

SNIŽUJEME FLUKTUACI ZÁKAZNÍKŮ

Nečekejte, až Vám zákazník vypoví smlouvu. Pomůžeme Vám hrozby odhalit předem. Preventivně identifikujeme klienty s pravděpodobností odchodu. Osobní komunikací řešíme krizové situace s nespokojenými zákazníky a vracíme je do hry. To nám zajišťuje vysokou úspěšnost retence.

POSUZUJEME ÚVĚROVÁ RIZIKA

Máme vlastní nástroj scoringu - vedle bonity zákazníky hodnotíme jeho platební morálku v minulosti spolu s mnoha dalšími kritérii. Tak zvyšujeme na maximum přesnost odhadu chování zákazníka, jak bude splácet své závazky. 

OPTIMALIZUJEME PRODEJNÍ A DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

Zmapujeme strukturu distribuční sítě, stanovíme parametry - typy a profily cílových skupin, spádové oblasti a dojezdové vzdálenosti. Pomocí geomarketingových nástrojů pak vytvoříme optimalizovanou síť, do které zohledníme také potenciál regionů.

Náš týmManagement
Florida ministerstvo zdravotnictví licenci http://lekarnuonline.com/ sazba zdravotního pojištění plány