Etický kodex

M.B.A. Finance - Centrální inkasní společnost

Každý zaměstnanec a spolupracovník M.B.A. Finance (MBAF) při své práci pro MBAF musí:

  • dodržovat všechny zákony, vyhlášky a nařízení platné na území ČR,
  • konat v souladu s obchodní etikou a dobrými mravy,
  • chránit informace o dlužnících i klientech a nesdělovat je třetím osobám,
  • dbát na maximální zachování dobré pověsti klientů MBAF i MBAF samotné,
  • řešit svěřené případy svědomitě, rychle a s péčí řádného hospodáře, tak, aby byly
    vyřešeny s co nejnižšími náklady pro dlužníka.

MBAF se tímto kodexem zavazuje:

  • vyvíjet aktivity v oblasti prevence vzniku pohledávek, a
  • vyvíjet aktivity v oblasti zvyšování finanční gramotnosti, a
  • vyvíjet aktivity při zlepšování povědomí o činnosti inkasních agentur.

V Praze 1. září 2010

Ke stažení
Náš týmManagement
Florida ministerstvo zdravotnictví licenci http://lekarnuonline.com/ sazba zdravotního pojištění plány