Management pohledávek

Management pohledávek

VAŠE DIAMANTY = INKASO ŠITÉ NA MÍRU

Provádíme komplexní správu problémových aktiv od upomínkového servisu, přes mimosoudní a soudní inkaso až po exekuce.

Máme efektivní proces vymáhání, který zajišťují inkasní poradci spolu s regionálními inspektory. Poskytujeme právní služby, vedeme soudní spory a provádíme zadržení předmětů dluhu. Zajišťujeme také restrukturalizaci dluhů i nákup pohledávek.

„Jsme jako mistr švec, který ušije svému zákazníkovi boty přesně na míru tak, aby mu dlouho vydržely a cítil se v nich pohodlně. Nejsme továrna produkující boty, sériovou výrobu přenecháváme jiným.“

  • Klientům snižujeme náklady na vymáhání pohledávky,
  • redukujeme náklady na úvěrové a inkasní operace, 
  • zlepšujeme cash flow, 
  • a eliminujeme reputační rizika.

Upomínkový servis

Zákazník má aktivní smlouvu, neuhrazená částka je krátce po splatnosti.

  1. Upomínání se děje prostřednictvím telefonátů, dopisů a elektronické komunikace. Inkasní poradce je „na straně“ zákazníka v roli konzultanta.
  2. Úkolem je zjistit příčinu neplacení, případně reagovat na nespokojenost zákazníka.
  3. Cílem je eliminovat riziko odchodu zákazníka.

Mimosoudní inkasní proces

1. Zpracování vstupních dat od klienta.
2. Sofistikované dohledávání dlužníků:
    a. Dohledávání č. 1 – Internet: vlastní internetové vyhledávače a roboti.
    b. Dohledávání č. 2 – Telefonování: dohledávání našimi zaměstnanci (rodiny dlužníků, známí, zaměstnavatelé atd.).
3. Komunikace s dlužníky:
    a. Upomínání (dopisy): 3 až 10 upomínek.
    b. Hovory: telefonát po každé upomínce.
    c. Textové zprávy: posílány souběžně.
    d. Návštěva regionálního inspektora (v odůvodněných případech).

Soudní a exekuční inkasní proces

1. Posuzování efektivity a solventnosti subjektu.
2. Zaslání předžalobní upomínky (dle zákona min. 7 dní před podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu).
3. Pokus o smírné řešení.
4. Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.
5. Vydání EPR soudem a převzetí žalovaným/vydání rozhodnutí soudem, popř. účast na jednání a vydání exekučního titulu.
6. Vytvoření exekučního návrhu.
7. Přechod do Exekučního řízení
    a. Pověření exekutora, lustrace a blokování majetku, využití vykonavatelů.
    b. Ukončení spisu jednou ze tří možností – vymožení; zastavení; nemajetnost.

Náš týmManagement
Florida ministerstvo zdravotnictví licenci http://lekarnuonline.com/ sazba zdravotního pojištění plány