Poradenství

Poradenství

VAŠE ZLATÁ VEJCE = VČASNÁ A SPRÁVNÁ IMPLEMENTACE

Poskytujeme poradenství a implementaci řešení vhodných pro efektivní řízení vztahů se zákazníky a řízení kreditních rizik.

V rámci poradenství nejen definujeme problém a navrhneme efektivní řešení (zvýšení tržního podílu, zvýšení loajality zákazníků, snížení odchodu/fluktuace zákazníků, efektivní filtrace fraudů, úspora, zefektivnění a správné nastavení inkasních procesů dle současných standardů…), ale dále se společně s klientem podílíme na implementaci zvolených řešení. Komplexnost služeb klientovi zajišťují společnosti ve skupině, které se zabývají poradenstvím, poskytováním ucelených řešení (CRM, IT, HR řešení apod.) a managementem pohledávek. Naši konzultanti nejsou vybaveni jen teoretickými znalostmi, ale jsou to zejména odborníci, kteří za sebou mají dlouholetou praxi v daných oblastech na mezinárodních trzích.

Ve správné a včasné implementaci je síla. Definujeme klíčový problém, navrhneme jeho řešení a navržené řešení implementujeme. NÁŠ CÍL: NEJSME NEZÁVISLÍ (KONZULTANTI) = JSME ZÁVISLÍ (NA VÝSLEDKU IMPLEMENTACE).

Projekt na papíře, který zvýší o 50% výnosy a ještě k tomu uspoří 50% nákladů v horizontu jednoho roku, je fantastický. Pokud však není správně a včas implementován, jsou to jen utracené peníze a projekt na papíře.“

Náš týmManagement
Florida ministerstvo zdravotnictví licenci http://lekarnuonline.com/ sazba zdravotního pojištění plány