AIA vítá nového člena ve svých řadách

AIA vítá nového člena ve svých řadách
2018-05-17 | Sponzoring & partnerství

Novým členem Asociace inkasních agentur se od června stává společnost M.B.A. Finance s.r.o.

Vítám novou posilu v našich snahách o kultivaci trhu a propagaci mimosoudního inkasa pohledávek, jako vhodného nástroje řešení dluhové problematiky. Hlas člena, který se soustředí zejména na správu pohledávek pro věřitele, bude pro naši názorovou platformu obohacením a doufám, že se i aktivně zapojí do práce ve prospěch celého trhu,“ uvedl Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Společnost M.B.A. Finance (člen skupiny M.B.A. Empire) se zaměřuje na řízení kreditních rizik (Credit Risk Management) a poskytuje poradenství v oblasti řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management) v České republice. Na trhu působí od roku 2005. Je součástí mezinárodní skupiny M.B.A. Empire Ltd. se dílem v Londýně, která působí v regionech střední a východní Evropy a v Asii. Pobočky má v ČR, na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu, Číně, Indii, Indonésii a na Filipínách.

„Vstupujeme do AIA s cílem, podílet na další kultivaci inkasa pohledávek. Chceme být více v roli mediátora, který hledá oboustranné smírčí řešení pro vyrovnání dluhu, bez nutnosti použití žalob, soudů a exekucí. A podle platných zákonů a etických norem zastupovat zájmy věřitelů, s maximálními ohledy na situaci dlužníků.

Chceme také přispět ke společnému úsilí nově definovat právní rámec, který by nastavil jasná a závazná pravidla prostředí inkasa pohledávek stejně, jako novela zákona o spotřebitelských úvěrech pomohla regulovat trh poskytovatelů půjček. Předešlo by se tak excesům, které jsou sice ojedinělé, ale velice negativně dopadají na celý obor.

Také se aktivně zapojíme do osvěty a naše aktivity finanční gramotnosti budeme sdílet a koordinovat s ostatními členy asociace,“ uvedl důvody pro vstup Andrej Lošonczi, CEO společnosti M.B.A. Finance s.r.o.

Florida ministerstvo zdravotnictví licenci http://lekarnuonline.com/ sazba zdravotního pojištění plány